Loading Laddar...
 
härnösand.jpg

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor –Norrstans Trafikskola AB

§1 Acceptera avtalsvillkor 
Genom att skriva in dig på Norrstans Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig 
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Elevcentralen 
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta.
Norrstans Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning.
Norrstans Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter 
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av GDPR, General Data Protection Regulation. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på följande sida:GDPR

§5 Priser och Betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.

Förskottsinbetalningar  gäller hos oss i tre (3) år, därefter förfaller det inbetalade beloppet. Presentkorten har en giltighetstid på ett (1)år och kan ej bytas till kontanter.  Återbetalning av ej utnyttjat belopp sker direkt efter avslutad utbildning inom 3-årsgränsen.

Vi tar emot betalningar via swish, plusgiro, bankkort och e-handel.

Det är ditt eget ansvar att hålla reda på hur många körlektioner du har tagit, och att se till att betalning sker. Du kan se ditt saldo på elevcentralen. Överskrider man sitt konto, kommer en faktura att skickas hem till dig, på lektionens belopp/antal. 

§6 Fakturering
Norrstans Trafikskola tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen.
Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 15 dagar.

§7 Avbokningsregler 
Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. se  www.str.se.

Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften.

Avbokning ska ske via telefon senast kl 13 helgfri dag före. Vid sen avbokning eller utebliven tid har trafikskolan rätt att ta ut fullt pris. 

§8 Alkolåsanvändning 
Norrstans Trafikskola AB´s samtliga fordon är utrustade med alkolås. Kunden måste vid varje körlektion göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras kunden.

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt 
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§10 Friskrivning från ansvar 
Norrstans Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor 
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§12 Vid eventuell tvist 
Norrstans Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Lena Hjortsmark på Norrstans Trafikskola AB.
I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

Avtalsvillkor 20190221 ver. 1.0